שלום זכר Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='בשכר מנהג טוב…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%98%d7%95%d7%91/'></div>עני ואביון היה ר' שלום'קה. הוא דר בביקתה דלה בקצה העיר אומן, פירנס את משפחתו בדוחק גדול, ולא הצטיין במשהו מיוחד, זולת בדלותו. אבל אביונים לא חסרו בעירו, ועל כן לא עורר ר' שלומ'קה שום תשומת לב כל ימיו. מטבעו גם שתקן היה, מכונס בעצמו, ואינו בא בדברים שלא לצורך.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='בשכר מנהג טוב…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%98%d7%95%d7%91/'></div>

    בשכר מנהג טוב…

    עני ואביון היה ר' שלום'קה. הוא דר בביקתה דלה בקצה העיר אומן, פירנס את משפחתו בדוחק גדול, ולא הצטיין במשהו מיוחד, זולת בדלותו. אבל אביונים לא חסרו בעירו, ועל כן לא עורר ר' שלומ'קה שום תשומת לב כל ימיו. מטבעו גם שתקן היה, מכונס בעצמו, ואינו בא בדברים שלא לצורך.

    קרא את ההמשך...