רבי שלמה ווקסלר Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='הבוטח בה' חסד יסובבנו' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%93-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%95/'></div>הֶער גודענבערג, תושב ברלין, סוחר מצליח, הסתבך בעיסקה כושלת שגררה אותו למצבים לא נעימים. בתור "יקה" שרגיל לסדר ומשמעת בכל עניניו, לקה בכפליים. גודענבערג היה יהודי מאמין, שומר תורה, ולמרות מזגו הקר ואופיו השקול, הגיע רגע בו החליט כי כאשר יעזרהו הקב"ה ויצא לשלום מן התסבוכת, יעלה לירושלים עיר הקודש ויעניק סכום משמעותי ביותר ליהודי הראשון שיפגוש בדרכו בקרתא דשופריא.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='הבוטח בה' חסד יסובבנו' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97-%d7%91%d7%94-%d7%97%d7%a1%d7%93-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%95/'></div>

    הבוטח בה' חסד יסובבנו

    הֶער גודענבערג, תושב ברלין, סוחר מצליח, הסתבך בעיסקה כושלת שגררה אותו למצבים לא נעימים. בתור "יקה" שרגיל לסדר ומשמעת בכל עניניו, לקה בכפליים. גודענבערג היה יהודי מאמין, שומר תורה, ולמרות מזגו הקר ואופיו השקול, הגיע רגע בו החליט כי כאשר יעזרהו הקב"ה ויצא לשלום מן התסבוכת, יעלה לירושלים עיר הקודש ויעניק סכום משמעותי ביותר ליהודי הראשון שיפגוש בדרכו בקרתא דשופריא.

    קרא את ההמשך...