סליחה Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='אצילות נפש…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a9/'></div>הילד ניגש במרוצה אל השולחן, ובראותו את הצלוחית על יד מקום שבתו של ר' אלחנן, לא הירבה לחשוב, ולפי שרצה לטעום מן הטחינה, שלח אצבע אדומה, הצבועה, כנ"ל, מצוף הקרטיב, וטבל אותה בטחינה כדי לעמוד על טעמה.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='אצילות נפש…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a9/'></div>

    אצילות נפש…

    הילד ניגש במרוצה אל השולחן, ובראותו את הצלוחית על יד מקום שבתו של ר' אלחנן, לא הירבה לחשוב, ולפי שרצה לטעום מן הטחינה, שלח אצבע אדומה, הצבועה, כנ"ל, מצוף הקרטיב, וטבל אותה בטחינה כדי לעמוד על טעמה.

    קרא את ההמשך...