משלים Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='הפחדן ששכח לפחד…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%a9%d7%9b%d7%97-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93/'></div>אך כל זאת התגמד לעומת הפחד הנורא שחש חצקל'ה לגבי כל דבר הקשור עם מוות ועם מתים ל"ע. היה די בכך ששמע כי מחר עומדת להתקיים בעיר הלוויה של בר-מינן, ומיד היה נועל את עצמו בכמה מנעולים, ומתוך פחד ואימה התחבא בחדרו כל עוד היה לו שמץ של ספק כי המת עודנו בעיר...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='הפחדן ששכח לפחד…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%a9%d7%9b%d7%97-%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93/'></div>

    הפחדן ששכח לפחד…

    אך כל זאת התגמד לעומת הפחד הנורא שחש חצקל'ה לגבי כל דבר הקשור עם מוות ועם מתים ל"ע. היה די בכך ששמע כי מחר עומדת להתקיים בעיר הלוויה של בר-מינן, ומיד היה נועל את עצמו בכמה מנעולים, ומתוך פחד ואימה התחבא בחדרו כל עוד היה לו שמץ של ספק כי המת עודנו בעיר...

    קרא את ההמשך...