טיטוס Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='בסמטאות החורבן' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%9f/'></div>להבות אש ענקיות עלו אל על. המקדש בער כולו. שמריהו החל לבכות, אך לא לבדו, מאות אנשים עמדו, מביטים על הזוועה ובוכים בקול... הן על המקדש נלחמו, עליו סיכנו נפשותיהם, עליו שיכלו בניהם ובנותיהם, עליו נהרגו בעליהן ונשותיהם, ה מ ק ד ש  ב ו ע ר...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='בסמטאות החורבן' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%98%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%9f/'></div>

    בסמטאות החורבן

    להבות אש ענקיות עלו אל על. המקדש בער כולו. שמריהו החל לבכות, אך לא לבדו, מאות אנשים עמדו, מביטים על הזוועה ובוכים בקול... הן על המקדש נלחמו, עליו סיכנו נפשותיהם, עליו שיכלו בניהם ובנותיהם, עליו נהרגו בעליהן ונשותיהם, ה מ ק ד ש ב ו ע ר...

    קרא את ההמשך...