גיהנום Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון שבוים מהגהינום' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%92%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/'></div>היה זה כשנולד נכדו, בן בתו, ביום ד' בשבט שנת תקס"ז. לשמחת הברית התקבצו ובאו אנשים רבים וחשובים, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אך למרבה הפלא התמהמה רבי לוי יצחק לבוא. זמן רב חיכה לו הקהל לבואו, ורק ארבע שעות לאחר חצות יצא הרבי מחדרו, מל את הנכד וקרא שמו: "משה יהודה לייב".<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון שבוים מהגהינום' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%92%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/'></div>

    פדיון שבוים מהגהינום

    היה זה כשנולד נכדו, בן בתו, ביום ד' בשבט שנת תקס"ז. לשמחת הברית התקבצו ובאו אנשים רבים וחשובים, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אך למרבה הפלא התמהמה רבי לוי יצחק לבוא. זמן רב חיכה לו הקהל לבואו, ורק ארבע שעות לאחר חצות יצא הרבי מחדרו, מל את הנכד וקרא שמו: "משה יהודה לייב".

    קרא את ההמשך...