ברית מילה Archive

 • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='רגלי חסידיו ישמור' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8/'></div>בשעה הזאת ממש, הגיע קאפצין פאשה אל השולטן "נסער" כולו, קד קידה, ופתח: "דבר נורא גונב לאוזניי; השר היהודי ראובן הוציא דיבת השולטן רעה!" "האם בטוח הנך? במה דברים אמורים?!: התעניין השולטן, ניכר כי הקנאה מדברת מתוך גרונו של קאפצין... וזה האחרון מסר "עדות מהימנה": "היהודי סיפר כי כל פגישה עם הוד מלכותו היא גיהינום עבורו, לטענתו בוקע ריח רע מפי השולטן, שמעתיו אף אומר: מהיום והלאה אצטייד באגודת בשמים בבואי אל ארמון השולטן!"<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='רגלי חסידיו ישמור' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8/'></div>

  רגלי חסידיו ישמור

  בשעה הזאת ממש, הגיע קאפצין פאשה אל השולטן "נסער" כולו, קד קידה, ופתח: "דבר נורא גונב לאוזניי; השר היהודי ראובן הוציא דיבת השולטן רעה!" "האם בטוח הנך? במה דברים אמורים?!: התעניין השולטן, ניכר כי הקנאה מדברת מתוך גרונו של קאפצין... וזה האחרון מסר "עדות מהימנה": "היהודי סיפר כי כל פגישה עם הוד מלכותו היא גיהינום עבורו, לטענתו בוקע ריח רע מפי השולטן, שמעתיו אף אומר: מהיום והלאה אצטייד באגודת בשמים בבואי אל ארמון השולטן!"

  קרא את ההמשך...

 • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון שבוים מהגהינום' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%92%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/'></div>היה זה כשנולד נכדו, בן בתו, ביום ד' בשבט שנת תקס"ז. לשמחת הברית התקבצו ובאו אנשים רבים וחשובים, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אך למרבה הפלא התמהמה רבי לוי יצחק לבוא. זמן רב חיכה לו הקהל לבואו, ורק ארבע שעות לאחר חצות יצא הרבי מחדרו, מל את הנכד וקרא שמו: "משה יהודה לייב".<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון שבוים מהגהינום' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%92%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9d/'></div>

  פדיון שבוים מהגהינום

  היה זה כשנולד נכדו, בן בתו, ביום ד' בשבט שנת תקס"ז. לשמחת הברית התקבצו ובאו אנשים רבים וחשובים, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה. אך למרבה הפלא התמהמה רבי לוי יצחק לבוא. זמן רב חיכה לו הקהל לבואו, ורק ארבע שעות לאחר חצות יצא הרבי מחדרו, מל את הנכד וקרא שמו: "משה יהודה לייב".

  קרא את ההמשך...