בעל התניא Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון נפש של בעל התניא…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%90/'></div>לפני ראש־השנה של שנת תקנ"ב קרא אליו האדמו"ר הזקן בעל ה"תניא" (מייסד חסידות חב"ד), את החסידים הגדולים, ואמר להם שיש עליו למעלה קטרוג גדול על שאומר דברי־חסידות בגלוי כל־כך. אך להפסיק מלומר בגלוי זהו דבר שאי-אפשר, כי יש לו שתי רמיזות מהמגיד הגדול ובנו "המלאך", שיאמר הרבה ובגלוי דווקא, ועל־כן הוא ירא שלא יהיה נגזר עליו, חס ושלום, שיסתלק.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פדיון נפש של בעל התניא…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%90/'></div>

    פדיון נפש של בעל התניא…

    לפני ראש־השנה של שנת תקנ"ב קרא אליו האדמו"ר הזקן בעל ה"תניא" (מייסד חסידות חב"ד), את החסידים הגדולים, ואמר להם שיש עליו למעלה קטרוג גדול על שאומר דברי־חסידות בגלוי כל־כך. אך להפסיק מלומר בגלוי זהו דבר שאי-אפשר, כי יש לו שתי רמיזות מהמגיד הגדול ובנו "המלאך", שיאמר הרבה ובגלוי דווקא, ועל־כן הוא ירא שלא יהיה נגזר עליו, חס ושלום, שיסתלק.

    קרא את ההמשך...