בית כלא Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פיסת הקלף שהפגישה' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%a3-%d7%a9%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94/'></div>"והנה, בזמן קצר נסעו שלש פרסאות מהחצר, ונזכרו ששכחו את הילד הנימול. ובכו בכייה רבה, והיה בדעתם לחזור. ולא רצה הערל, כי היה ירא לנפשו כי יתוודע להשר שגנבם. ונסע עד שבאו בסוף הלילה להעיר, והערל חזר לדרכו. והנה בחצי הלילה כאשר פג היי"ש מהשומרים, קמו משינתם וראו שברח היהודי ובני ביתו. ותיכף הלכו וסיפרו להשר. ושלח השר סוסים רודפים בכל הדרכים ולא השיגם."<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='פיסת הקלף שהפגישה' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%a4%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%a3-%d7%a9%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94/'></div>

    פיסת הקלף שהפגישה

    "והנה, בזמן קצר נסעו שלש פרסאות מהחצר, ונזכרו ששכחו את הילד הנימול. ובכו בכייה רבה, והיה בדעתם לחזור. ולא רצה הערל, כי היה ירא לנפשו כי יתוודע להשר שגנבם. ונסע עד שבאו בסוף הלילה להעיר, והערל חזר לדרכו. והנה בחצי הלילה כאשר פג היי"ש מהשומרים, קמו משינתם וראו שברח היהודי ובני ביתו. ותיכף הלכו וסיפרו להשר. ושלח השר סוסים רודפים בכל הדרכים ולא השיגם."

    קרא את ההמשך...