ביזוי צדיקים Archive

  • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='גלגל חוזר בעולם' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/'></div>"הסכים העשיר, והרה"ק מלעלוב עלה על העגלה. באמצע הנסיעה התחיל העשיר ללעוג לר' דוד, כי לא הכירו וחשב שהוא ח"ו עני ואדם נחות, ואילו הרה"ק ר' דוד שתק ולא ענה לו כלום. כך היה כל משך זמן הנסיעה. הוא דיבר ושחק ממנו ורבי דוד לא ענהו..."<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='גלגל חוזר בעולם' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%92%d7%9c%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/'></div>

    גלגל חוזר בעולם

    "הסכים העשיר, והרה"ק מלעלוב עלה על העגלה. באמצע הנסיעה התחיל העשיר ללעוג לר' דוד, כי לא הכירו וחשב שהוא ח"ו עני ואדם נחות, ואילו הרה"ק ר' דוד שתק ולא ענה לו כלום. כך היה כל משך זמן הנסיעה. הוא דיבר ושחק ממנו ורבי דוד לא ענהו..."

    קרא את ההמשך...