אור החיים Archive

 • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='ירייה שחצתה ארצות' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%97%d7%a6%d7%aa%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%95%d7%aa/'></div>"כאשר אמר כן עשה, החליף את בגדי מלכותו לבגדים פשוטים, לקח עימו עבד אחד, מרכבה רתומה לשני סוסים ויצא לדרכו. לאחר מסע בן כמה ימים הגיע לעיר פאס ושם חיפש ומצא את ביתו של רבנו ה'אור החיים'. רבנו עצמו שהה אותה עת מחוץ לבית, ולשאלת המלך השיבה הרבנית כי ישוב לאחר חצות היום. בינתיים המתין המלך בביתו של רבנו כשהוא מתבונן סביבו בתימהון - האמנם בן מזלו חי בעוני שכזה?!"<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='ירייה שחצתה ארצות' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%97%d7%a6%d7%aa%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%95%d7%aa/'></div>

  ירייה שחצתה ארצות

  "כאשר אמר כן עשה, החליף את בגדי מלכותו לבגדים פשוטים, לקח עימו עבד אחד, מרכבה רתומה לשני סוסים ויצא לדרכו. לאחר מסע בן כמה ימים הגיע לעיר פאס ושם חיפש ומצא את ביתו של רבנו ה'אור החיים'. רבנו עצמו שהה אותה עת מחוץ לבית, ולשאלת המלך השיבה הרבנית כי ישוב לאחר חצות היום. בינתיים המתין המלך בביתו של רבנו כשהוא מתבונן סביבו בתימהון - האמנם בן מזלו חי בעוני שכזה?!"

  קרא את ההמשך...

 • <!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='מפי אריות…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%9e%d7%a4%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/'></div>פעם אחת, כאשר חיתן מלך מרוקו את ביתו, הזמינו תכשיטי הכלה אצל האומן המפורסם שהיה רבי חיים משתכר אצלו. התכשיטים היו צריכים להיות מוכנים ליום המיועד, אלא שבאותו זמן לא היה רבי חיים זקוק לכסף, וממילא לא עבד אלא היה שוקד על לימודו, וזה גרם שהתכשיטים לא היו מוכנים בזמן שנקבע מראש...<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='מפי אריות…' data-url='http://www.sipurim.org/%d7%9e%d7%a4%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/'></div>

  מפי אריות…

  פעם אחת, כאשר חיתן מלך מרוקו את ביתו, הזמינו תכשיטי הכלה אצל האומן המפורסם שהיה רבי חיים משתכר אצלו. התכשיטים היו צריכים להיות מוכנים ליום המיועד, אלא שבאותו זמן לא היה רבי חיים זקוק לכסף, וממילא לא עבד אלא היה שוקד על לימודו, וזה גרם שהתכשיטים לא היו מוכנים בזמן שנקבע מראש...

  קרא את ההמשך...