קורא מחשבות

בית מדרשו של הבעל שם טוב במז'בוז'

בית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב במז'בוז'

אימה ופחד נפלו על הרה"ק ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע, בעת דרכו רגליו לראשונה בהיכלו של מורו ורבו הבעל-שם-טוב זי"ע, ארכובותיו דא לדא נקשו וכל כולו אומר "מורא רבך כמורא שמים". היראה היתה כל כך גדולה עד שהתקשה לעמוד על רגליו.

לאחר ששהה זמן מה אצל רבו והתחיל לשמוע תורה מפיו, התחיל המגיד מזלוטשוב להרגיש כי היראה הולכת ונמוגה. הוא הצטער על כך, ובאחד ההזדמנויות בהם עמד לפני הבעל-שם-טוב, כשנוכח שוב כיצד הפחד והיראה מפנים את מקומם, התחיל לערוך חשבון הנפש, ועד מהרה נזכר במאמר הגמ' (סנהדרין נב:):

"למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? בתחלה דומה לקיתון של זהב, (מתנהג בכבודו מכיון שהוא יקר בעיניו – ע"פ רש"י), סיפר הימנו – דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו – דומה לקיתון של חרש, כיון שנשבר – שוב אין לו תקנה".

המגיד הזדהה עם כל מילה של המאמר, הוא חש כיצד הוא, העם הארץ, עומד לפני רבו הבעש"ט, שבתחילה היה חשוב בעיניו עד שלא יכל לעמוד על רגליו, ועתה היראה הזאת פוחתת והולכת.

עודו שקוע בדברי הגמרא, כשפתאום הוא מרגיש יד קדושה אוחזת בזרועו. הוא מרים את עיניו ולתדהמתו רואה הוא את הבעש"ט בכבודו ובעצמו אוחז בידו וקורא לו:

"מיכל'ע וכי אתה עם הארץ?!…"

מעתה ברור היה לו לר' מיכל, כי כל מחשבותיו גלויים וידועים לפני רבו.

 

סיפורים נוספים:

ראש השנה בניכר
"היה זה בחודש אלול, הים שהיה בתחילה נינוח, שינה לפתע בקיצוניות את מראהו, רוח עזה החלה לנשב וגלים אדירים ה...
תפילה של אמא...
בינתיים ירד הליל על העיירה, הכל עלו על יצועם, אך זוגתו של רבי שמעון גומרת אומר שלא לתת תנומה לעפעפיה, אלא לשבת...
גלגולו של אחאב...
"כבר בזמן לידתו של הנער, נברא המשחית שתפקידו היה ליטול את חייו, הוא המתין במקומו מחוץ לעיר לשעה בה יימלא ...
נס הגשם בטבריה
רבי נחמן הודיע למקורביו כי בדעתו ללכת למערת רבי חייא ובניו להעתיר על הגשם, והוסיף: "קחו עמכם בגדי חורף&qu...