אליך זעקו ונמלטו…

בעיר מוהילוב סערו הרוחות. "השמעתם" סחו הבריות זה לזה "ר' סנדר הסוחר" ירד מנכסיו "לא זו בלבד" הוסיף מאן הוא "אלא שהפך לבעל חוב אדיר", יודעי דבר ידעו לספר כי הסוחר נהג בחוסר זהירות, נטל הלוואות בסכומי עתק,  אלא שכשל בעסקיו, ונותר בחוסר כל, באין לו מניין להשיב אפילו מקצת חובותיו העצומים.

אותה שעה בו דשו הכל בצרתו, היה ר' סנדר שעמד בעין הסערה מצוי הרחק מביתו, זמן קצר קודם לכן, מאימת נושיו, נמלט בחשאי, כשאינו מודיע דבר לבני ביתו, הוא נדד מעיר לעיר ומכפר לכפר, עד שבאחד הימים עומדות היו רגליו בעיר ברסלב.

לפתע נזכר כי בעיר זו דר ידיד נעוריו, מורינו רבי נתן מברסלב, יחדיו למדו בעיירת מולדתם 'נמירוב' עד לנישואיהם, אסורה נא איליו, חשב, לאחר שבירר על כתובת מגוריו, נקש על דלתו, ר' נתן הופתע לראות את ידידו מנוער, ובראותו את פניו העגומות הבין מיד כי צרה נתרגשה עליו.

הוא קיבלו בשמחה, ובטרם ישאל לשלומו הגיש לפניו ארוחה משביעה, בעודו סועד, החל מתעניין בשלומו, נאנח האורח אנחה השוברת חצי גופו של אדם, ותיאר בפניו באריכות את מצבו המביש, כאשר כילה דבריו שאלהו ר' נתן: ומה בדעתך לעשות? ר' סנדר השיב: פני מועדות אל שאר בשרי, שאדם אמיד הוא, אצלו בוודאי אמצא רווח והצלה. לדעתי, השיבו ר' נתן העצה שמצאת לך, לברוח אל קרובך, אינה עצה. כאשר תבוא איליו יכיר מיד על פניך את מצבך לאשורו, וכיון שכך יראה לך אותות אי שביעות רצון מבואך, הוא יושיט לך את קצות אצבעותיך ל"שלום עליכם", אולי יגיש לך סעודה או שניים, ומסופק הנני אם יאפשר לך ללון אצלו, גם בבית הכנסת לא בטוח שתמצא לינה, שכן בתור אדם זר עלולים לחשוד בך שגנב הנך.

ר' נתן פסק לרגע מדבריו והמשיך: עצתי לך אחת ויחידה היא "ברח אל ה' יתברך!" שוב לעירך אולם לא אל ביתך, אלא אל בית הכנסת, שם הכול מכירים אותך שאינך גנב חלילה, אלא סוחר שירד מנכסיו, שמש בית הכנסת, שיראה את מצבך ירחם עליך וידאג לך לארוחות, ואף לכר למראשותיך, בית הכנסת יהיה בית מנוס עבורך, ובתורה ובתפילה יהיה עסקך. כאשר ישמעו אשתך וקרוביך על בואך, יבואו ויצעקו בפניך, אולם אתה תאחז בפלך השתיקה, ואז בטוח הנני כי ה' ישלח את ישועתך.

הדברים היוצאים מלב אוהב נאמן נכנסו בלב ר' סנדר, שידע כי יסודם בהררי קל. הוא שב למוהילוב ועשה בדיוק כפי שיעץ לו, שם פניו אל בית הכנסת, ומבוקר עד ערב עסק בתורה ותפילה, השמש שהכירו, נתעוררו רחמיו עליו, ודאג לו לסעודות, אף הביא לו כר להניח עליו ראשו.

לא חלף זמן רב והעיר כולה כמרקחה: ר' סנדר ה"יורד" נמצא כשהוא יושב מבוקר עד לילה בבית הכנסת! השמועה הגיעה לאוזניהם של אשתו ומשפחתו, ואלו מיהרו אל המקום, שם גילו את הבעל הנעלם יושב שקוע בתלמודו, החלו לשפוך עליו קיתונות של חירופים, אך הוא, כעצת ר' נתן, לא השיבם דבר.

כיון ששם בה' מבטחו ולא באדם, לא אחרה ישועתו לבוא, כמה מחבריו, התעוררו לסייע לו, קיבצו סכום נכבד שיש בו כדי להעמיד דוכן עם סחורה בשוק, וזוגתו החלה מוכרת, ההצלחה האירה פניה והניבה רווחים נאים, ולאחר ימים מועטים יכלה כבר לשכור חנות ולמלאה בסחורה, ולא חלף זמן רב הצליחה להשיב את כל חובותיו של בעלה.

כך תוך תקופה קצרה היא נזקקה לעזרתו של בעלה היושב בבית הכנסת,  כדי לנהל את פנקסי החשבונות הרבים, אולם עתה, לאחר שטעם מן הנעימות שבתורה כי טוב סחרה, כבר לא עזב את כתלי בית הכנסת, אלא עשה את תורתו קבע ומלאכתו ארעי, כאשר כל ימיו מכיר טובה לר' נתן על עצתו שהצילתו בעולם הזה ובעיקר לעולם הבא.

 

סיפורים נוספים:

שליחות מעבר לים
ויען לו איש האלוקים: "הסכת היטב, אם חפץ אתה בישועה, עליך לנסוע מעיר לעיר ולשאול בכל מקום: האם שמעו שם אוד...
ישועה קטנה וגדולה
"אני מאמין באמונה שלמה בהבטחת הרב", השיב לו החסיד, "אולם עד לתאריך ההגרלה הגדולה נותרו מספר חוד...
חכם עדיף מנביא
באותה שעה היה ר' משה מכתת רגליו בדרכים כאחד הקבצנים. נקלע לעיר 'ברסלב'. לפתע נזכר כי ידיד-נפש יש לו בעיר: הצדי...
ישועה באישון לילה...
כעבור שעה הופיע הגוי שוב, הפעם לחש לו: "יהודי, ראה, אני אוהב לשתות יי"ש אך בניי אינם מניחים לי לשתות...